O nás

Advokátní kancelář Mgr. Davida Metelky byla založena v roce 2004. Poskytujeme komplexní právní služby české i zahraniční klientele, a to zejména v odvětvích civilního práva. Zaměření advokátní kanceláře odpovídá rovněž počet a specializace jednotlivých členů týmu advokátní kanceláře.

Zabýváme se poskytováním právních služeb v oblasti:

  • obchodního práva
  • občanského práva
  • insolvenčního práva
  • směnečného práva
  • vymáhání pohledávek
  • právních vztahů k nemovitostem
  • rodinného práva
  • pracovního práva
  • trestního práva

V rámci poskytovaných právních služeb zastupujeme naše klienty při obchodních jednáních, uzavírání smluv, řešení sporů jak ve stádiu pokusů o jejich smírné řešení, tak ve stadiu řešení věci soudní cestou (a to ať již v rámci řízení před soudy či v rámci rozhodčího řízení). Při řešení záležitostí našich klientů spolupracujeme s notáři a exekutory, ve snaze zajistit našim klientům komplexní řešení jejich problémů.

Sídlem advokátní kanceláře je Ostrava, přičemž právní služby poskytuje naše advokátní kancelář klientům v rámci celé České republiky.